• Pilarze drzew ozdobnych II stopnia NOT
  • Inspektor nadzoru w zakresie pielęgnacji drzew ozdobnych
  • Pracownicy posiadający uprawnienia do kierowania ruchem
  • Pracownicy posiadający uprawnienia operatora żurawi przenośnych (HDS)
  • Pracownicy posiadający uprawnienia SEP
  • Pracownik po kursie brakarskim III stopnia
  • Pracownicy posiadający uprawnienia do prac przy zieleni zabytkowej
  • Pracownicy posiadający przeszkolenie z zakresu prac z rębakiem do gałęzi
  • Pracownicy posiadający przeszkolenie z zakresu prac frezarką do pni