Nasza firma
Usługi wycinania drzew wykonujemy praktycznie w każdym miejscu w lesie, w terenie zabudowanym, przy drogach, liniach energetycznych itp. Drzewa trudne usuwamy przy pomocy podnośników montażowych (zwyżka) a w wyjątkowych sytuacjach wycinamy drzewa metodą alpinistyczną. Miejsca wykonywania wycinki są przez nas zabezpieczone i oznakowane.

Szczególną wagę przykładamy do wycinki drzew na drogach poprzez prawidłowe oznakowanie miejsca wycinki oraz szkolenia pracowników pod kątem pracy na drogach. Na zlecenie zamawiającego możemy załatwić wszelkie formalności związane z pozwoleniem na wycinkę. Drewno pozyskane z wycinki może służyć, jako rozliczenie za wykonaną usługę, może być także przetransportowane naszym transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego. Możemy również dokonać klasyfikacji i wyceny drewna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonujemy również frezowanie pozostałych po wycince pni drzew tzn. niwelujemy pień metodą frezowania na żądaną głębokość od 0 do 50 cm poniżej poziomu terenu wokół pnia.

W razie potrzeby karczujemy pnie drzew tzn. wykopujemy je całe razem z korzeniami oraz wywozimy je na wskazane przez zlecającego miejsce lub utylizujemy je we własnym zakresie. Wykonujemy również redukcje koron drzew, zabiegi pielęgnacyjne w postaci usuwania uschniętych, połamanych gałęzi, wycinkę konarów powodujących złą statykę drzewa, usuwamy gałęzie zagrażające bezpieczeństwu. Zabezpieczamy miejsca ściętych gałęzi środkami do ran drzew. Wykonujemy również wycinkę krzaków i zarośli. Pozostały materiał taki jak krzaki, krzewy gałęzie drzew rozdrabniamy rębakiem na tzw. zrębki. Istnieje możliwość uzyskania od nas karty przekazania odpadów. Wycena poszczególnych czynności zależy głównie od stopnia trudności przy wykonywaniu danego zadania i jest praktycznie zawsze ustalana z zamawiającym w sposób indywidualny. W skład naszych usług wchodzą też nasadzenia nowych drzew. Materiał do nasadzeń pochodzi ze specjalistycznych szkółek i spełnia wymogi, co, do jakości, wysokości i grubości materiału do nasadzeń.

Naszymi klientami są zarówno duże firmy, instytucje prywatne i państwowe. Świadczymy również usługi osobom prywatnym. Firma nasza jest specjalistycznie ubezpieczona od szkód mogących powstać przy wykonywaniu tego rodzaju usług. Na życzenie naszym klientom udostępniamy dokumenty ubezpieczeniowe, uprawnienia osób do wykonywania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, recenzje i protokoły jakościowe wykonania poprzednich zleceń. Za główne cele stawiamy, jakość i terminowość wykonania usług, na co w głównej mierze wpływ ma specjalistyczne zaplecze sprzętowe oraz pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Jako firma możemy uznać za sukces naszą kilkuletnią działalność. Zaufanie naszych dotychczasowych klientów w połączeniu z elastyczną polityka cenową pozwoliło nam na stworzenie oferty, która powinna zainteresować naszych nowych klientów.